مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ضعف اراده در تكاليف ديني چگونه برطرف مي شود ؟
آيا اين فكر كه گاهي انسان هم فكر مي كند مجبور آفريده شده درست است ؟ بعضي از شواهد چنين نشان مي دهند .
منشأ اراده و فكر چيست ؟
با وجود و ثابت شدن اصل وراثت كه صفات را انتقال مي دهد ، جايي براي اختيار آدمي مي ماند ؟
اساساً بيماريهاي روحي و رواني چگونه درمان پيدا ميكند ؟
چرا انسان از مرگ مي ترسد؟
كسي كه از نعمت ها در راه صحيح استفاده مي كند، از چه چيز بايد بترسد؟ براي دوري از گناه از چه بايد بترسيم؟
مَنشأ ترس چيست ؟
وجود ترس و خجالت در خود، نشانه كمبود است؟
منشاء بيشتر تمايلات داخلي چيست؟
چه دعايي براي تقويت حافظه و ذهن وارد شده است ؟
چرا خواندن اشعار روي قبر، حافظه را كم مي كند؟
  1. 2470 از 4632