مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شيخ بهائي كيست؟
وحيد بهبهاني كيست؟
سيد مهدي بحر العلوم كيست؟
كاشف الغطاء كيست؟
صاحب جواهر كيست؟
شيخ انصاري كيست؟
ميرزاي شيرازي كيست؟
آخوند خراساني كيست؟
علامه نائيني كيست؟
محمد بن عبدالكريم شهرستاني عالم بزرگ اهل سنت درباره امام صادق چه مي​گويد؟
شيخ مفيد چگونه امام كاظم(ع) را توصيف مي​كند؟
«فقهاء سبعه» چه كساني هستند؟
  1. 2474 از 4632