مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ذوالقرنين به اين نام ناميده شده است؟

صفات ممتاز ذوالقرنين، طبق نظر قرآن چيست؟

يأجوج و مأجوج كيانند؟

غزالي كه بود؟

بايزيد بسطامي كه بود؟

آيا عبدالله بن مقفع به معارضه با قرآن برخاست؟

«ابن تيميه» كه بود؟
ربيع بن خثيم كه از زهاد ثمانيه است، در عبادت و برخورد با مسائل اجتماعي چگونه بود؟
چرا مجاهدت خالد بن وليد در جنگها، فضيلت چنداني نداشت؟
اويس قرن، در جهاد و عرفان چگونه بود؟
«جنادة بن كعب» چگونه شهيد شد؟
مروان حكم كه بود و چه اصل و نسب داشت؟
  1. 2477 از 4632