مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چطور ممكن است خداي مهربان زني را به خاطر آشكار بودن چند تار مو به جهنم ببرداين سخت گيريها مغاير با شريعت آسان اسلام است .
دليل معقول و منطقي حجاب چيست ؟ آيا نظام مرد سالاري حجاب را بر زنان تحميل نكرده است ؟
حـجـاب مـخـصـوص زنان پيامبر است زيرا آيه 53 سوره احزاب در مورد زنان پيامبر است آنجا كه مي فرمايد و اگر از زنان پيامبر چيزي خواستيد از پشت پرده بخواهيد درآيه 32 اين سوره نيز كه از تـبـرج و عـشوه گري در سخن گفتن نهي مي كند و به خانه نشيني توصيه مي كند , باز راجع به زنـان پـيـامـبـر اسـت در واقع موقعيت والاي زنان پيامبر در صدور چنين فرماني موثر بوده است بنابراين حجاب براي بقيه بانوان يك تكليف الزامي نيست .
آيا حجاب مغاير با بهداشت نيست زيرا باعث مي شود در تمام طول روز هوا به پوست سرنرسد ؟
حجاب براي زنان بي بند و بار چه تاثيري دارد ؟ چرا همه را به حفظ حجاب مجبورمي كنيد ؟
چـه مانعي دارد زنان در برابر مردان سالخورده بي حجاب باشند مگر چنين چيزي درقرآن نيامده است ؟
حجاب و پوشش حضرت مريم چگونه بوده است ؟
آيا رعايت حجاب اقليت هاي ديني در زمان پيامبر اجباري بود؟
آيات مربوط به موضوع و حكم حجاب را بيان فرماييد .
در قيامت چه عذابي براي خانمهايي كه موهايشان را نمي پوشانند وجود دارد؟
دختراني كه بدحجاب مي باشند مورد توجه بيشتر هستند، درحالي كه به افرادمحجبه بي توجهي مي شود× پس چگونه بايد رفتار كرد؟
دليل بي حجابي در جامعه اسلامي ايران چيست و براي مقابله باآن چه كار بايدكرد؟
  1. 2484 از 4632