مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر منظور از رعايت حجاب عدم بروز لطافت و ناز زنان است ، آيا اين گونه رعايت نمودن براي همه زنان ممكن است ؟ وآيا در محيط كار پياده كردن چنين امري ممكن است ؟ چون يكي از راه هاي رفع خستگي صحبت با ديگران وبروز احساسات است ؟
فرزندانم نسبت به مسأله مهم حجاب بي تفاوتند لطفاً مرا راهنمايي فرماييد؟
درباره سستي فرزندانم در قبال مسائل عبادي توصيه هاي لازم را عنايت فرماييد؟
اجراي حدّ زن چگونه است؟
1ـ خانم كارمندي كه حقوق مي گيرد حال از ديدگاه شرعي آيا حقوق زن به شوهر تعلق مي گيرد يا خانم خود؟
1ـ آيا دين اسلام معتقد به تشابه حقوق ز ن و مرد است يا معتقد به تساوي حقوق آنان است ؟
1 ـ خانم كارمندي كه حقوق مي گيردحال ازديدگاه شرعي آياحقوق زن به شوهرتعلق مي گيردياخودخانم ؟
2- من كه خانة پدرم هستم ( نامزددارم ) در حلال بودن پول پدرم شك دارم البته پدر من به علت بدهي زيادي كه داردنمي تواند حساب ساليانه فعلاً داشته باشد لطفاً اين را توضيح دهيد؟
آيا درست است كه خواب زنان تعبير ندارد و آيا تنها خواب مؤمنان داراي تعبير است؟
1- ارتباط خوب و مناسب از همه لحاظ كه در شأن يك دختر 16 ساله باشد بايد داراي چه ويژگيهاي باشد ؟
گاهي دختران دچار عمل زشت «خود ارضايي» مي شوند، چگونه مي توان آنها را از اين عمل باز داشت؟
1- حكم تدريس در كلاسهايي كه دانشجويان دختر با حجاب نا مناسب مي باشند چيست ؟
گفته مي شود كه زن در اسلام شخصيت داده شده و اينكه در جوامع غربي زنان آزادي كافي، از نظر اخلاقي و شخصيتي ندارند و به آنها اهميت كافي داده نمي شود و فقط در حد يك كالا و جنس اند. پس چرا در روايات و احاديث مختلف آمده است كه با زنان مشورت نكن از مشورت با آنان پشيمان مي شوي .زن حق قضاوت ندارد؛ يا امثال اينها و يا اينكه در قرآن به گونه اي زن را خطاب كرده كه اگر كسي نداند منظورش چيست آن را يك شيء ميداند و نه انسان .
(در آيات مختلف قرآن )كه اين موارد ذكر شده ادعاي اينكه اسلام به زن شخصيت ميدهد را رد ميكند. لطفا در اين باره توضيح دهد .
خواهش ميكنم تا حد امكان توضيحات از روي عقل و منطق باشد و تنها به گفتن احاديث اكتفا نكنيد.
  1. 2486 از 4632