مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زمام امر جامعه در اسلام در دست كيست و روش اسلام در حكومت كدام است ؟
مشروعيت حكومت به چه معناست ؟
نقش مردم در حكومت اسلامي چيست ؟
اگر مشروعيت حاكم اسلامي منوط به آراي مردم نيست , انتخابات چرا ؟
ملاك شما در ترجيح مشروعيت ديني بر مقبوليت مردمي چيست ؟
اگر زماني مقبوليت عامه حاكميت ولي فقيه از دست برود , وظيفه حاكم اسلامي چيست ؟
بـا تـوجـه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت , در نظام سياسي اسلام و جايگاه مقبوليت مردمي در حكومت ديني , قيد ( جمهوري ) نظام , چگونه تفسير مي شود ؟
آيا اين احتمال وجود ندارد كه در صورت برگزاري انتخابات مجدد مردم به جمهوري اسلامي راي ندهند ؟
آيا دموكراسي غربي , در جامعه اسلامي مي تواند اجرا شود ؟
مقصود از حكومت ديني چيست ؟
مراد از حكومت ولايي چيست ؟
چرا نظريه ولايت فقيه , تنها شكل حكومت ديني تلقي مي شود ؟
  1. 2497 از 4632