مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا حكومت اسلامي حكومت فردي است يا حكومت اكثريت مردم ؟
قرآن در بسياري از آيات اكثريت را مذمت مي كند بنابراين اسلام نمي تواند باحكومت دموكراسي كـنـار بـيايد , چرا كه پايه دموكراسي بر آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديدا آن را مورد نكوهش قرار داده است
آيا انتخابات دو مرحله اي چيزي شبيه ( اهل حل و عقد ) در نظام سياسي اهل سنت است ؟
چرا ادعا مي كنيد دموكراسي با دين ناسازگار است ؟
در انديشه ي سياسي اسلام، مرز دولت اسلامي تا كجاست؟
اگر زماني مقبوليت عامه حاكميت ولي فقيه از دست برود, وظيفه حاكم اسلامي چيست؟
مراد از حكومت ولايي چيست؟
چرا نظريه ولايت فقيه, تنها شكل حكومت ديني تلقي ميشود؟
آيا فقيه داراي ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبياء وامامان(عليهم السلام) است؟
آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟
چرا ولايت فقيه ـ همانند رياست جمهوري ـ دوره اي نباشد, تا از مضرات تمركزقدرت دردست يك نفرجلوگيري كنيم؟
اگر ولي فقيه معصوم نيست, اطاعت بيچون وچرا از وي چه توجيهي دارد؟
  1. 2498 از 4632