مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ درباره آیا ولایت تکوینی متعلق به خداونداست؟
پاسخ درباره چرا بایدخداراعبادت کنیم؟
پاسخ درباره آیا خدادرچیزی حلول می کند؟
پاسخ درباره آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟
پاسخ درباره مسجد ضرار به چه معناست ؟
پاسخ درباره آیا مقام کعبه بالاتراست یا کربلا؟
پاسخ درباره مکان های مقدس در قرآن کریم ؟
پاسخ درباره فلسفه نصب پرچم روی گنبد ائمه اطهار چیست؟
پاسخ درباره حوادث مهم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام
پاسخ درباره قضاوت وداوری امام مهدی عیله السلام دردوران ظهور
پاسخ درباره شناخت نایب امام زمان علیه السلام درزمان غیبت
پاسخ درباره بحث امامت امام زمان در قرآن؟
  1. 25 از 4632