مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا مراجع تقليد از مسأله جدايي دين از سياست به آساني ميگذرند و جوابي قانع كننده به عاملين آننميدهند و در مسائل سياسي نيز حساسيتي نشان نميدهند؟
آيا با اين همه فساد اداري كه در كشور وجود دارد، ارزشهاي فرهنگي و ايراني و اسلامي ما ميتواند اسلحهايدر مقابل استعمار باشد؟ چرا در انجام تكاليف اسلاميمان درمانديم؟ نمونههاي مختلف بيعدالتي را ميبينيم مثلاًشنيدهام كه در زنداني توسط مأموران در قالب ساندويج مواد مخدر پخش ميكنند چرا در زندان به اين كوچكي كنترليوجود ندارد؟ يا بعضي از مسئوليتهاي مهم را به افرادي كه صلاحيت اخلاقي ندارند ميدهند؟ و يا موارد ديگر فساد وبيعدالتي موجود در بعضي دستگاهها و ارگانها و ....
چطور ما هنوز خودمان را اصلاح نكرديم اما دم از انتشار انقلاب اسلامي به ديگر كشورها ميزنيم آيا نسبت به اينمسائل بايد بيتوجه بود؟ ممكن است بگوييد موردي اندك بوده و مسائلي از اين بزرگتر در اطرافمان هست اما كجا؟خدا ميداند. خيليها در اوايل با انقلاب و همگام با مردم قدم برميداشتند و تلاش ميكردند اما حالا با ديدن اينمسايل و نارساييها و مشكلات نسبت به خيلي از مسائل نظر خوبي ندارند.
آيا روش حكومت پيامبر(ص) هم همينطور بوده؟ اين حرفها را از روي غرض نگفتم اميدوارم به بهانه اين كه مسايلِاز اين مهمتر هم در اطرافمان وجود دارد و آن قدر هم بزرگ نيست كه شما تصور ميكنيد از جواب دادن خوددارينكنيد.
آيا در جامعه بايد تبعيض وجود داشته باشد؟
حكومت و سياست در سيره امام باقر (ع )
حكومت و سياست در سيره امام صادق (ع )
حكومت و سياست در سيره امام رضا (ع )
حكومت و سياست در سيره امام جواد (ع )
سياست و حكومت در سيره حضرت هادي (ع )
حكومت و سياست در سيره امام حسن عسكري (ع )
وظايف كارگزاران حكومت اسلامي از نگاه امام صادق(ع)
ما هو التعريف الشرعي لكل من المصطلحات الآتية :
1 ـ الوطن .
2 ـ الدولة .
3 ـ الحكومة .
4 ـ الحكومة الاسلامية .
5 ـ الحكومة غير الاسلامية .
ألا ترون أننا المسلمون بشقيه السنة والشيعة ذهبنا الي أكثر مما يجب في اختلافاتنا في عقائدنا, ونسينا أنا حاربنا أعداء الاسلام ـ غير المسلمين ـ في صف واحد ، و نسينا أيضا أننا جميعا فقدنا المسجد الأقصي . نحن الآن نحمل لبعضنا غلاً يجب ألا يكون بيننا فلكل عقيدته وايمانه . ماذا يقول سماحتكم في ذلك ؟
  1. 2501 از 4632