مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آيه ا?ي در قرآن كريم آمده است كه حكم? برا?ي رأ?ي گير? در آن ذكر شده باشد؟ منظور اين است كه نظر قرآن در مورد رأ? ي گير?ي چه مي? باشد؟
وحدت در عصر حاضر چه اهميتي دارد؟
از ديد روايات اسلامي وظيفه امت مسلمان نسبت به حكومت چيست؟
قد ذكر أنّ قضاء حوائج المؤمنين يسوّغ الولاية من الجائر، فما هي حدود هذا المسوّغ، فقد لا يستطيع من يعمل مع الجائرين إلاّ مساعدة القليل من المؤمنين، وقد تكون مساعدته لهم في أمور محدودة وبمقدار محدود، فما هي حدود هذا المسوّغ؟
آيا حكومت حقه الهي بدون وجود امام معصوم، امكان پذير است؟
منظور از حكومت دمكراسي چيست؟ و آيا اين نوع حكومت بهطور كامل در جامعهاي حاكم شده است؟
حكومت سلطنتي چه نوع حكومتي است و نگرش قرآن نسبت به اين نوع از حكومتها چيست؟
در حكومت هاي دمكراتيك چگونه نبودن بينش عالي مانع رسيدن راي دهندگان به نتيجه مطلوب ميشود؟
اصل كلي كه در برقراري رابطه سياسي و تجاري، در سوره ممتحنه به مسلمانان آموخته شده چيست؟
چرا راي اكثريت بر اقليت نافذ ميباشد؟
نظر شما در رابطه با اينكه رهبر يك انقلا ب دست خود را دراز كنند تا اشخاص آن را ببوسند و بعد از آنهم كه نوبت زنان شد حوله روي آن بيندازند تا آنان هم ببوسند آيا اين درست است ؟
چه ضرورتي در تعيين رهبر و جانشين پس از پيامبر وجود دارد؟
  1. 2502 از 4632