مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

رابطه آقاي خاتمي با حوزه و برعكس آن و وضعيت فرهنگي كشور چگونه خواهدبود؟
وظائف رئيس مجلس را مختصرا شرح دهيد؟
كتاب رنجنامه احمد آقا آيا كتاب مطمئني مي باشد؟
انتخاب رهبري به عهده مجلس خبرگان را نيز مردم انتخاب مي كنند آيامي شود گفت رهبري توسط مردم انتخاب مي شود؟
تفاوت دمكراسي ليبرال و ماركسيسم چيست و آيا دمكراسي با ليبرال چه نسبتي با هم دارند؟
فرق حكومت هاي لائيسم سكولاريسم ليبراليسم و دمكراتيك با هم در چيست و چه كشورهائي داراي اين حكومتها مي باشند؟
نظر شما در مورد پلوراليسم سياسي چيست؟
نظر شما در مورد جامعه مدني چيست؟
آيا معيارهائي براي شناخت دوستان و دشمنان نظام وجود دارد؟
آيا اسنادي مبني بر جاسوسي اعضأ نهضت آزادي براي كشورهاي خارجي بخصوص آمريكا داريد؟
هر نظام ديكتاتوري غير اخلاقي است و انسانها را از مسئووليت اخلاقي عادي و آنها را مجبور مي كند برخلاف اعتقاد اخلاقيشان باشند در اين مورد توضيح دهيد
به چه دليل آقاي منتظري دوباره نظر خود را درباره ولايت فقيه در زمان آقاي خاتمي تكرار كرد؟
  1. 2512 از 4632