مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دلايل عمده زياد شدن جناح بندي در كشور بخصوص بعد از آقاي خاتمي چيست؟
در حاليكه دنياي امروز دنياي تكنولوژي و كامپيوتر و است روابط ما باساير كشورها چگونه بايد باشد؟
ليبراليستها و نهضت آزادي چه نقشي در انقلاب داشتند؟
حوزه علميه قم تا چه اندازه به حكومت و دولت وابسته است؟
اساتيد و طلاب حوزه علميه قم در زمينه هاي فكري و سياسي چگونه اند و درچه خطوطي حركت مي كنند؟
چرا در اجتماعات وقتي نام امام خميني برده مي شود مردم صلوات مي فرستند؟
آيا ايران در كشورهاي ديگر براي تشيع تبليغ مي كنند مثل عربستان كه براي خود تبليغ مي كند؟
انتخاب آقاي منتظري را امام صريحا فرمودند كه اشتباه بود آيا ممكن است اين اشتباه در مورد رهبري مجددا تكرار شده باشد
جهت اينكه بينش سياسي نسبت به كشور خودمان و جهان پيدا كنيم چه كارهاييانجام دهم
آيا مقام معظم رهبري به همه آنچه كه اسلام فرموده عمل مي كند
عملكرد تشكل هاي داخل دانشگاهها بيشتر وجهه سياسي دارد تا اسلامي لطفا دراين باره توضيح دهيد
آيا امريكا صرفا به جهت حمله به عراق به خليج فارس آمده است و آيااين حمله ايران را تهديد نمي كند
  1. 2513 از 4632