مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مقابل جناح هاي سياسي كشور چه موضعي بايد اتخاذ كرد؟
براي ارتقا فكري و بينش سياسي و مشاركت سياسي دانشجويان چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟
چرا برخي براي بيرون راندن رقيب، از مقدسات ديني خرج مي كنند؟
آيا نوشته هاي مطبوعات قابل اعتماد است؟
آيا اين همه كاغذ و پوستر كه در انتخابات مصرف مي شود اسراف نيست؟
امكان ملحق شدن به حزب الله لبنان و مبارزه عليه صهيونيسم وجود دارددارد؟
آيا واقعا مي توان به اين انقلاب و افراد آن اعتماد كرد؟
براي آشنايي با مسائل و اصطلاحات سياسي چه كتاب هايي وجود دارد؟
چرا شرط مرجعيت براي رهبري، در بازنگري قانون اساسي حذف گرديد؟
آيا آيت الله خامنه اي، شرط اجتهاد را براي رهبري داشتند؟
آيا انتخاب آيت الله خامنه اي براي رهبري ما قانوني و معتبر بوده است؟
چرا بازنگري قانون اساسي، زير نظر ولي فقيه مرجع انجام نگرفته است؟
  1. 2520 از 4632