مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سازش اعراب با اسرائيل چه پيامدهايي را در بردارد؟
موضع مقام معظم رهبري در مقابل جناح راست و چپ چيست؟
چرا با اين همه بيكاري در جامعه ما مسئله مهاجران خارجي را دولت حل نمي كند؟
آيا آيت الله خامنه اي نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و آيا رهبري ايشان هم بر حق است؟ و نظر امام نسبت به ايشان چه بود؟
دليل جناح بندي هاي موجود در كشورمان چيست؟
با توجه به آثار دكتر شريعتي چرا برخي علما با ايشان مخالفت مي كنند؟
چرا رهبري با راي مستقيم مردم انتخاب نمي شود؟
در زمينه جنگ رژيم صهيونيستي (اسرائيل) و فلسطين توضيح دهيد و بفرماييداسرائيليها دنبال چه اهدافي هستند؟
نظر شما درباره درگيري هاي سياسي در جامعه چيست؟
آيا صرف كمك مالي به مردم فلسطين تكليف ما را نسبت به آنها ساقطمي كند؟ آيا سكوت نيست و آيا راه ديگري وجود ندارد؟
اگر پرچم كشوري نماد ملتي باشد آتش زدن آن توهين به ملت نيست. چگونه اين شبهه را پاسخ مي دهيد؟
جامعه مدني چيست؟ خواهشمند است كه درباره آن كتابهايي را معرفي كنيد؟
  1. 2528 از 4632