مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در صورت فقدان فقهاي جامع الشرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان، چه بايدكرد؟
آيا غير از مجتهدان مجلس خبرگان، ديگر اصناف مي توانند در عملكرد رهبري نظارت نمايند؟
چرا براي كسانيكه در جبهه بودند امتيازات ويژه اي قائل اند، درحاليكه علي(ع)به رزمندگان مي فرمودند نبايد توقع بيشتري از بيت المال داشته باشند؟
با توجه به لائيك بودن دولت تركيه، استراتپي دولت ايران در ارتباط باآن كشور چگونه است؟
دلايل استعفاي دكتر مهاجراني چه بود و چرا استعفاي ايشان از سوي رئيس جمهوري پذيرفته نشد؟
چرا با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري به همدلي و هماهنگي احزاب سياسي،هنوز شاهد برخوردهاي نامتعارف بين جناح ها هستيم؟
چرا حضرت آيت الله بروجردي عليه رژيم پهلوي قيام نكردند؟
آيا 260 روزي كه رهبر معظم از وزارت ارشاد ناراضي بودند، اين وزارت خانه مشروعيت داشته؟
راه قانوني ابراز بي علاقگي به نظام ولايت فقيه چيست؟
بازنگري قانون اساسي چگونه انجام مي گيرد؟
بر اساس قانون اساسي، چه شرايطي براي رهبر معين گرديده است؟
تاييد يا رد صلاحيت كانديداهاي نمايندگي و اعضاي شوراي نگهبان بر عهده چه مقامي است؟
  1. 2530 از 4632