مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مي توان از رهبر معظم انقلاب انتقاد كرد؟
چرا مرگ بر آمريكا مي گوييم و پرچم آنان را آتش مي زنيم و تؤطئه هاي آمريكا عليه ايران چه بوده است؟
آيا عدم مشروعيت جزء، دليل بر عدم مشروعيت كل مي شود؟
نتايج سياسي كوي دانشگاه و وظايف ما را در قبال اين فجايع چيست؟
پيامدهاي كنفرانس برلين را توضيح دهيد.
منظور از خودي و غير خودي چيست؟
بنده مربي ام و مي خواهم به تحليل مسائل سياسي بپردازم، به چه منابعي مراجعه نمايم؟
چرا در كشوري كه الگوي حكومت علوي دارد، بي عدالتي و تبعيض وجود دارد؟
آيا تقسيم جامعه به خودي و غيرخودي، در حكومت امام علي(ع) سابقه داشته است؟
چرا نابساماني هاي جامعه هر روز بيشتر مي شود؟
آينده ايران را، با توجه نابساماني هاي موجود، چگونه مي بينيد؟
آيا مقام معظم رهبري با ولايت مطلقه اي كه دارد مي تواند مجلس خبرگان رامنحل كند؟
  1. 2531 از 4632