مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دوري از مسائل سياسي و حزبي براي پرهيز از گمراهي، چگونه است؟
درباره جمله (سياست ما عين ديانت ما است) توضيح دهيد.
چرا به جاي آرامش و صلح، تز خشونت توسط افرادي ارائه مي گردد؟
آيا بهتر نيست براي حفظ جايگاه و منزلت روحانيت قائل به جدايي دين ازسياست شويم؟
دادن راءي سفيد در انتخابات با توجيه ندانستن اصلح جايز است؟
چرا بعضي از روحانيون مسائل اسلامي را خشن جلوه مي دهند؟
چرا در مقابل فعاليت هاي خاتمي سنگ اندازي مي كنند؟
چرا مراجع شركت در انتخابات را تكليف شرعي مي دانند؟
آيا اسلام از روحاني و حوزه هاي علميه جدا است؟
چرا هر كدام از مقامات كشوري كه مدت خدمتش تمام مي شود در مجمع تشخيص مصلحت نظام به كار گرفته مي شود؟
چرا مسوولان نظام در صدد حل مشكل بيكاري و اشتغال نيستند؟
به نظر شما در توقيف گسترده نشريات، چه كساني مقصرند؟
  1. 2533 از 4632