مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علل توسعه ناپايدار جامعه ايران چيست؟
نظرتان درباره آينده ايران چگونه است؟
در جامعه كنوني كه شناخت حق از باطل مشكل شده است براي تشخيص فرداصلح در انتخابات چه معيارهايي را بايد در نظر گرفت؟
رابطه ايران و امريكا چه پيامدهاي فرهنگي را در پي دارد؟
آينده ايران و اسلام را چگونه مي بينيد؟
چرا پس از فتح خرمشهر، جنگ تداوم يافت؟
چرا حكومت ما شورايي اداره نمي شود؟
كانديداي اصلح را چگونه انتخاب كنيم؟
چگونه برخورد دانشجو با شبهاتي كه در كلاس يا محيط مطرح مي شود؟
آيا مرجع شدن امام سياسي بود تا ايشان در زمان حكومت سابق به زندان نروند؟
چرا رهبري با منع تفحص مجلس از نهاد رهبري از ابتدا مخالفت نكردند؟
توتاليتاريانيسم چه مشخصات و خصوصياتي دارد؟
  1. 2534 از 4632