مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وظيفه خواهران و برادران مسلمان نسبت به يكديگر چيست؟
در اين سال تحصيلي مردود شده و تصميم به خودكشي گرفته ام. آيا براي مشكل من به جز اين راهي دارد؟
دردانشگاه حالات معنوي من كم شده وگاهي حالت شك دراينكه حقيقت چيست وباطل كدام است وحتي دراعتقادات هم شك مي كنم براي رهايي ازشك چه كاركنم ؟
انتظار از يك مجموعه فرهنگي در دانشگاه چيست ؟
چگونه با افراد غير مذهبي در دانشگاه رفتار نماييم ؟
چرا دانشمندان مسلمان در زمينه صنعت اختراعي نكرده اند، در صورتي كه غربي ها در صنعت و اختراعات صنعتي بسيار پيشرفته اند؟
آيا كسي كه فرزند اولش دختر باشد به بهشت ميرود
وقتي مردم اجتماع نمي خواهند درست شوند چه بايد كرد؟
چه راههايي بر درمان و ترك عادت استمنا وجود دارد
با خود بازي كردن جهت لذت جنسي چه حكمي دارد و چگونه ان را ترك نماييم
براي درمان بيماري خودارضايي چه راههايي وجود دارد
وظيفه كسي كه دوستش مبتلا به خود ارضائي شده چيست و چگونه او رادر درماناين بيماري ياري كنم
  1. 254 از 4632