مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت مرگ مشكوك دكتر شريعتي چه بود؟
به نظر شما از احزاب دروني كشور كداميك صادق تر و انديشه هاي بهتري دارد؟
در مورد زندگينامه و فعاليت هاي آيت الله منتظري توضيح دهيد و دلايل عزل از قائم مقامي رهبري و حصر ايشان چه بود؟
نظارت استصوابي يعني چه و چرا بعضي با آن مخالفت مي كنند؟
اگر حكومت و حاكميت اسلامي خواسته مردم است اگر راءي و ايده مردم عوض شدحاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟
حكومت ما از گردونه تكنولوژي و رفاه اجتماعي بسيار عقب است چرا مسئولين امر به اين امر معترف نبوده و يا هيچ اقدام انقلابي صورت نمي گيرد؟
وظيفه ما در برابر مخالفين نظام و رهبري چيست و مقام معظم رهبري در اين زمينه چه نظري دارند؟
خلاصه اي از سابقه احزاب و جناح هاي سياسي قبل و بعد از انقلاب بيان فرماييد؟
رابطه آقاي طالقاني با ملي مذهبيون چه بوده است؟
چرا آيت الله بروجردي با حضور شاه اقدامي براي دفاع از حقوق مردم و قيام عليه شاه بعمل نياوردند؟
چرا مسئولين نظام اجازه مي دهند تا گروه هاي فشار به جامعه ضررهاي فراواني همچون كاهش گردشگري بزنند؟
علت بازداشت نمايندگان مجلس و ارتباط اين مسأله با مفاسد اقتصادي راتوضيح دهيد.
  1. 2542 از 4632