مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفاوت تركيب اتحادي و تركيب انضمامي چيست؟
مگر تسلسل باطل نيست پس چرا مي گوييم خداوند داراي صفات نامحدود و بي نهايت در بي نهايت است؟
با وجود اينكه هر كس نيك و بد را از يكديگر تشخيص مي دهد چرا عده اي منحرف مي شوند؟
منظور از تصور و تصديق بديهي چيست؟
فلسفه تعد د زوجات پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) چيست ؟
تقدم شي بر نفس يعني چه و چرا محال است؟
كساني كه موجودات جهان را به دو دسته تقسيم كرده و دو مبدأ و خالق براي آنها قائل شوند، عاقبتشان در آخرت چه مي شود؟
فرق ثبوت و اثبات چيست؟
رابطه جسم آدمي باعقل چيست؟
رابطه ي جسم آدمي با عقل چيست؟
آيا هرگاه جسم سوخت روح نيز مي سوزد؟
آيا به تدريج كه جسم بزرگ مي شود روح هم بزرگ مي شود؟
  1. 2551 از 4632