مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه نماز چيست ؟
فلسفه روزه چيست ؟
فلسفه ختنه از نظر بهداشت چيست ؟
مـردي كـه زن خـود را سـه طـلاقه كرده , اگر بخواهد مجددا با او ازدواج كند چرااحتياج به ازدواج با ديگري دارد ؟
فرق مفهوم خداوند در فلسفه اسلامي و مفهوم خوب در فلسفه افلاطون چيست ؟
رابطه دين و فلسفه چيست ؟
فـلـسـفه اصالت الوجودي ملاصدرا ( صدرالمتالهين ) با فلسفه وحدت وجودي هندو و صوفي چه فرقي دارد ؟
تفاوت كلام و فلسفه چيست ؟
درخواست و دعا كاري عبث است . زيـرا اگـر مـورد درخـواست را خداوند تقدير كرده باشدحتما به انسان خواهد رسيد و اگر تقدير نكرده باشد هيچگاه نخواهد رسيد پس دعا ودرخواست بيهوده است ؟
آيا پرسش از فلسفة احكام جايز است؟
هيچ چيز و هيچ كس از خداوند متعال پنهان و مستور نمي‎شود و با پوشش و بي‎پوشش بودن در برابر خداوند و آگاهي و بينش او يكسان و علي السّواء است. پس چرا زن در حال نماز در مكان خلوت و دور از نظر اجنبي بايد بدن خود را بپوشاند؟
علت حرمت شطرنج و پاسور چيست؟
  1. 2560 از 4632