مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يك نوجوان چگونه با تهاجم فرهنگي مبارزه كند
خيلي سعي دارم كه از گناهان دوري كنم ولي موفق نمي شوم × خواهشمندم راهنمايي ام كنيد.
دوستم براي نماز نخواندن مي گويد بسياري از نماز خوانان به گناه مي افتند او را چگونه راهنمايي نمايم ؟
چگونه مي توان كودكي را كه بر اثر فقر دزدي مي كند هدايت كرد؟ كودك دورغ گو را چگونه ؟
پس از توبه عشق به خدا در درونم پيدا شد ليكن اين حالت دوام ندارد گاهي به فكر سيروسلوك مي افتم ولي مي ترسم گمراه شوم مرا راهنمايي كنيد .
چگونه افرادي كه مبتلا به گناه خودارضايي هستند را ارشاد كنيم ؟
اينجانب اشتياق بسياري به سيروسلوك دارم ،ليكن چون اين راه پرخطراست ، راهنمايي ام كنيد× و درصورت امكان استاداني را دراين زمينه معرفي نماييد .
براي تغيير آداب و رسوم بي جا و سنتي در هنگام چه راهي را پيشنهادمي كنيد؟
آيا جايز است يك دختر تنها به دليل دختر بودن رشد معنوي نداشته و به جهت رسومات اجتماع از تحصيلات منع شود و مطيع رسومات باشد؟

2ـآيارابطه ورفت وآمدباسني مذهب گناه داردياخير؟
چگونه مي توان با پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده رفتاري خوب داشت
چه برنامه هايي داشته باشيم تا بتوانيم رفيق بازي را كنار بگذارم ؟ لطفاً من را كاملاً راهنمائي فرماييد وكتابهايي راهم جهت استفاده دراين خصوص «دوست» معرفي نماييد.
  1. 258 از 4632