مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
در قرآن كريم(سوره نحل، آيه 78) آمده است كه انسان هنگام به دنيا آمدن هيچ چيز نمي داند، اين مطلب چگونه با فطري بودن شناخت خداوند سازگار است؟
خداوند در قرآن مي فرمايد: «وَ ما خَلَقْتُ ألجِنَّ وَ ألاَنْسَ اِلاّ لِيَعبُدوُنَ». با اين وجود چرا بسياري از كودكان يا افراد غيرمذهبي بدون عبادت خدا از دنيا مي روند؟
در برخي آيات قرآن آمده كه انسان از خاك آفريده شده است و در برخي ديگر آمده است كه انسان از خون بسته آفريده شده است; آيا اين دو با يكديگر تناقض ندارند؟
آيه «كذالك يطبع الله علي كلّ قلب متكبّر جبّار(1); اين چنين خداوند بر هر قلب متكبّر و جبّاري مهري زند.» چگونه با انتخاب و آزادي متكبّران و جبّاران سازگار است؟
آيا در قرآن مجيد درباره حركت زمين به دور خورشيد اشاره اي شده است؟
آيا در قرآن كريم به وجود نيروي جاذبه در بين كرات آسماني اشاره شده است؟
آيا براساس آيه 10 سوره فصلت، خلقت آسمانها و زمين از نظر قرآن در چهار روز(دوره) صورت گرفته است؟
در آيه شريفه « و ينزل من السماء من جبال فيها من برد»(1) منظور از كوه ها چيست؟
آيا آيه شريفه «فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره و من يعمل مثقال ذرة شراًيره» با شفاعت منافات ندارد؟
  1. 2582 از 4632