مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيه 23 و 24 سوره كهف خداوند به پيامبر امر مي كند كه هرگاه آن حضرت گفت كه كاري را انجام خواهد داد، بايد «ان شاءالله» بگويد; و اگر فراموش كرد، هر وقت به ياد آورد بگويد. آيا اين امر با عصمت رسول الله((صلي الله عليه وآله)) منافات ندارد؟
آيه تطهير در شأن چه كسي يا كساني نازل شده است؟
جز آيه 33 از سوره احزاب، آيا درباره اهل بيت رسول خدا((عليهم السلام)) آيه ديگري در قرآن آمده است؟
آيا آيه «و امرهم شوري بينهم» دلالت ندارد كه انتخاب رهبر به عهده امّت است؟
درباره جمله سيغلبون در قرآن مجيد توضيح دهيد؟
مقصود از روح در آيه شريفه «نفخت و فيه من روحي» كه به خدا نسبت داده شده چيست؟
توضيح درباره ي اين آيه بود: خدا كس است كه آسمانها را بدون ستوني كه ببينيد برافراشت و آفتاب و ماه را مقهور اراده خويش قرار داد كه هر يك تا مدّتي معين در حركتند؟
با آنكه رسول اكرم ((صلي الله عليه وآله)) معصوم است اين آيه را چگونه بايد تفسير كرد: «عفا اللّه عنك لم اذنت لهم(1); خدا از تو درگذشت چرا به آنان اجازه دادي»؟
آيه «قل نار جهنم اشد حرالوكانوا يفقهون» در شأن چه كساني و در كدام يا از وقايع اسلامي نازل گرديد؟
منظور از اين آيه كريمه: «لا يمسّه الا المطهرون» چيست؟
آيه 24 سوره يونس «و الله يدعوا الي دارالسلام و يهدي من يشاء الي صراط مستقيم»(1) اول و آخر اين آيه چگونه با هم جمع مي شوند؟
آيا اين سخن درست است كه «ولي» در آيه 55 سوره مائده به معني محب و دوست است و هيچ مزيتي براي امامت علي (علي) نميآورد زيرا همه مؤمنين دوست يكديگر هستند؟
  1. 2586 از 4632