مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فخر رازي در زمينه معناي كلمه «ولي» در آيه 55 سوره مائده چه اشكالي كرده و پاسخ او چيست؟
مقصود از آية يهدي من يشاء و يضل من يشاء چيست؟

هنگامي كه آيه سجده واجب را قرائت ميكنيم، در سجده چه بايد بگويم؟

آيهء 117آل عمران : مقصود از آيا فقط سفارش به مسلمانان صدر اسلام است ؟

آياتي كه در بردارنده اهميت نمازند كدامند
سجدههاي واجب قرآن كدامند
آياتي كه در قرآن در مورد تعليم و تعلم و تربيت آمده كدامند
كدام آيه دلالت بر نماز ولايت دارد
كدام آيه دلالت بر قصربودن نماز مسافر دارد
حكم خواندن آيه هاي سجده دار براي زنان حائض و ذكر سجده آنرا بيانبفرمائيد
اگر جائي كه اسم خداوند نوشته شده پاك شود چه حكمي دارد؟
ناميدن قرآن به كريم و مجيد به صورت جداگانه چه حكمي دارد
  1. 2587 از 4632