مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قاب قوسين او ادني چيست؟

مختصري درباره اعراف توضيح فرماييد؟
اعراف و اعرافيان در قرآن، چه كساني هستند؟
منظور از «اكل مال با الباطل» كه در آيه 29 سوره نساء آمده چيست؟
گفته امام بالاتر است يا گفته قرآن؟
چرا در قرآن،انسان را عجول و بخيل خوانده است؟ آيا اين به معناي تبرئه انسان از گناهكاري نيست؟
آيا اين فكر كه گاهي انسان فكر مي كند مجبور آفريده شده درست است، بعضي از شواهد چنين نشان مي دهند؟
چرا در بعضي از سورهها انسجام موضوع وجود ندارد، مثلاً سورهاي با يك موضوع خاص شروع ميشود و مسائل حاشيهاي داخل آن گنجانده ميشود كه شايد ربطي به موضوع اصلي ندارد؟

آيا(اولي الامر) شامل پيشوايان ديني حاضر هم مي شود؟
آيا آيه اي كه اشاره به مدح ايرانيان باشد در قرآن هست؟
ايه اي كه براي بيدار شدن از خواب مي خوانند چيست
اين كه مي گويند در شروع كارها بايد نام خدا برده شود چه فايده اي دارد ؟
  1. 2588 از 4632