مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از «سماوات سبع»( آسمانهاي هفتگانه ) در قرآن چيست ؟
مـراد از آيـه ليس علي الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذامااتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و اللّه يحب المحسنين ( مائده / 93 ) , چيست ؟
انتقام براي تشفي قلب و خاطر است . در حاليكه خداوند قلب و خاطر و احساس نداردچگونه قرآن انتقام را به خداوند نسبت داده است 000 ان اللّه عزيز ذو انتقام ( ابراهيم / 47 )
كـلـمـه انـتـقـام در مواردي بكار مي رود كه اشخاص بر اثر عدم گذشت در برابرخلافكاريها يا اشـتباهات ديگران دست به عمل متقابل مي زنند پس چگونه قرآن مي گويدخداوند صاحب انتقام است در حالي كه اين صفت , صفت پسنديده اي نيست ؟
قـبـل از آنـكه نطفه انسان در رحم قرار گيرد و يك موجود زنده است بنابراين نفخ روح كه قرآن بدان اشاره نموده چه معني دارد ؟
اينكه قرآن مي گويد : مومنان ايمان به غيب دارند آيا به معناي دستيابي آنان به غيب است ؟
مراد از عرض در آيه شريفه 133 از سوره آل عمران كه مي فرمايد و سارعواالي مغفره من ربكم و جنه عرضها السموات و الارض چيست ؟
چرا قرآن را بايد تفسير كنيم ؟ مگر قرآن خود را روشن و روشنگر ( بين و مبين )نخوانده است ؟
تفسير قرآن از چه وقت شروع شد ؟
مـعـنـاي تفسير به راي , كه روايات از آن منع كرده اند چيست ؟ و چگونه است كه قرآن به تدبر در آيات دستور داده است و روايات نيز دال بر رجوع به قرآن و عرضه اخباربر قرآن وجود دارد .
در حاليكه قرآن كريم پيامبر اكرم (ص ) را مبين وحي معرفي كرده است و ايشان نيزوحي را تبيين فـرمـوده انـد و ايـن تعاليم و تبيين ها از طريق صحابه ايشان به مارسيده است , ديگر چه نيازي به تفسير است , اساسا آيا تفسير جايز است ؟
تفسير به راي يعني چه ؟
  1. 2591 از 4632