مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه آيه ( لاينال عهدي الظالمين ) با آيه اني ظلمت نفسي قابل جمع است و مراد از ظلم در عهدي الظالمين چيست ؟
در آيه 54 سوره اعراف مراد از قرار گرفتن خدا بر عرش و خلقت زمين و آسمان در 6 روز چيست
تفسير آيه 35 نور چيست ؟
تفسير اين آيه ( هر كس بعد از ايمان به خدا كافر شود، توبه اش هرگز پذيرفته نمي شود ) چيست ؟
چرا در سوره بقره آيه دوم بجاي ذلك از هذا استفاده نشده ؟
مجمع البحرين كجاست و داستان زنده شدن ماهي كه در قرآن آمده است چيست ؟
دكتر عبداللطيف هندي چه تاويل غلطي از آيه 48 سوره عنكبوت كرده است؟
براي دستيابي به تفسير قرآن كريم چه بايد كرد؟
در تفسير آيه سوم سوره بقره، منظور از عبارت «الذين يؤمنون بالغيب» چيست؟ (يعني به چه چيزي كه پنهاناست ميگروند؟)
در تفسير آيه چهارم اين سوره (بقره)، آيامنظور از عبارت: «وَ مَا اُنْزِلَ مِن قَبْلِك» كتاب آسماني و تورات و زبور ميباشد؟
آيا منظور از زوج در آيه «وَ خَلقنَاكُم أَزوَاجاً و...» همسر است، به اين معني كه هر فردي كه بدنيا ميآيد، خداونددر همان لحظه همسري براي او برميگزيند؟ اگر چنين است چرا بعضيها از دنيا رفتهاند در حاليكه ازدواج نكردهاند؟
در سوره نحل آيه 82، درباره موجودي صحبت شده است كه از زمين بيرون ميآيد و مردم را مخاطب قرارميدهد، آن موجود چيست؟
منظور از آيه «قل فلِلّهِ الحجة البالغه» چيست و آيا به امام زمان (عج) مربوط ميشود؟ و آيا صلوات فرستادنهنگام تلاوت آيه، براي سلامتي آن حضرت جايز است؟
  1. 2595 از 4632