مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به آيه 93 سوره آل عمران؛ چرا حضرت يعقوب(ع) شير و گوشت شتر را حرام كرده است؟
از آيه شريفه «فَمَن يَعمَل مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره» چنين استفاده ميشود كه خداوند پاداش هر عمل خيري راميدهد. اما در آيه ديگر ميفرمايد: «اِنَّما يَتَقَبَّل اللهُ مِنَ المتّقين» پس خداي سبحان تنها اعمال متقين را قبول ميكند در حالي كه اكثر مردم تقواي لازم را ندارند ولي اعمال خير انجامميدهند. آيا اين دو آيه تضادّي با هم ندارند؟
منظور از آيات محكم و متشابه در سوره آل عمران آيه 7 چيست؟
چرا خداوند در سوره فجر به دهه اول ذيحجه قسم خورده است؟
با توجه به آيه 13 سوره هود، چرا خداوند براي دعوت كفار به مبارزه و تحدي با قرآن
قاب قوسين اَوْاَدْني» يعني چه؟
روايت زير چگونه تفسير مي شود: خمّرت طينة آدم بيديّ أربعين صباحاً؟

تفسير آية 6 سورة مائده چيست؟ آيا نحوة وضوي سنيها با اين آيه تطبيق ندارد؟

در سورة توبه اية 73 آمده: يا ايها النّبّي جاهد الكفار والمنافقين... به پيامبر(ص) دستور مي دهد با كفار و منافقان جهاد كن، ولي ترجمة تفسير الميزن در جلد 9، ص 531 در ذيل اين آيه مي فرمايد: آيات، جهاد با منافقان را شامل نمي شود چون آشكارا اظهار دشمني نمي كنند. جملة تفسير الميزان با ايه قرآن منافات دارد.

قال تعالي ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علي اعقابكم ) ، ما معني قوله تعالي ( او قتل ) ولماذا وردت ؟
وما منكم إلا واردها كان علي ربك حتما مقضيا هل هذه الآية تشمل الأنبياء والأئمة ؟
قال الله تعالي في محكم كتابه وإن منكم إلا واردها كان علي ربك حتما مقضيا تشير هذه الاية إلي أن البشر جميعا سيدخلون جهنم ، فهل يشمل ذلك المعصومين ؟
  1. 2596 از 4632