مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اعراف به معنا? بلنديها ومرتفعات، مأخ0وذ است از عرف الفرس (يال اسب) و عرف الديك (تاج خروس). «و بينهما حجاب و علي الاعراف رجال يعرفون كلاّ بسيماهم... و نادي اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم...» (اعراف:46/49) بين بهشتيان و دوزخيان حائلي است و بر آن باروها و مرتفعات مردانيند كه هر كس را به قيافه و سيما ميشناسند (تا آخر آيات) در اين آيه سه امر مورد بررسي است: 1ـ اعراف چيست؟ 2ـ مردان شناسا كيانند؟ 3ـ كساني كه مورد شناسائي قرار ميگيرند كيستند؟
درباره جمله سيغلبون در قرآن مجيد توضيح دهيد ؟
درباره تبتيل در لسان قرآن توضيح دهيد ؟
مقصود از روح در آيه شريفه « نفخت و فيه من روحي » كه به خدا نسبت داده شده چيست ؟
توضيح درباره ي اين آيه بود : خدا كس است كه آسمانها را بدون ستوني كه ببينيد برافراشت و آفتاب و ماه را مقهور اراده خويش قرار داد كه هر يك تا مدّتي معين در حركتند ؟
آيا ( اولي الامر ) شامل پيشوايان ديني حاضر هم مي شود ؟
منظور از ميت در آيه 19 روم و چه كساني هستند ؟
كلمه جعل به معني هاي آمده است
خلق به چه معناست ؟
ماده كفر و كفرو كفروا در قرآن فقط شامل مردان مي شود ؟
منظور از والعصر در سوره عصر چيست ؟ آيا منظور عصر ظهور امام زمان است . ؟
علي سرر موضوعة
  1. 2598 از 4632