مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آيه « اَنَ اكرمكم عند اللَّه اتقاكم » با آيه « و رفع بعضكم فوق بعض درجات » منافات ندارند ؟
آيا اخذ ميثاق از پيامبران در آيه 81 آل عمران همان ميثاق فطرت است كه در آيه 172 سوره اعراف تذكر داده شده است ؟
آيا اين كه در قرآن مجيد آمده : « و لقد يشرنا القرآن الذكر . . . » منافات ندارد با اين كه داراي تاويل و باطن هم باشد ؟
منظور از اين آيه كريمه : « لا يمسّه الا المطهرون » چيست ؟
و ما تشاءون الاّ ان يشاء الله رب العالمين ،
{P - سوره تكوير آيه P 29}
آيه فوق اين ابهام را دارد كه مشيّت و اراده آدميان محكوم مشيّت و اراده خداوند متعال است . اگر خدا بخواهد ، در ما خواستي پيدا مي شود و اگر مشيّت و خواست او نباشد ، ما نخواهيم خواست وكاري انجام نخواهيم داد پس آنچه خواست خداست انجام مي شود و مؤثر اوست و انسانها افعالي جبري دارند .
فصيح ترين آيه قرآن كدام است ؟
آيا تفكّري كه در قرآن و احاديث بدان توصيه شده، شامل تفكّر در هر موضوعي مي شود؟
معناي لغوي تكوير چيست ؟
ايا خواندن سوره هاي سجده دار از حفظ براي جنب چه حكمي دارد و چهچيزهايي براي جنب حرام است
چرا در قرآن انسان عجول و بخيل توصيف شده، آيا اين تبرئه انسان نيست؟
تلاوت سوره انعام چه ثوابهايي دارد
معناي حروف مقطعه در قرآن چيست؟
  1. 2603 از 4632