مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

1- چرا در سوره اول قرآن « بسم الله الرحمن الرحيم » يك آيه حساب شده ولي در بقيه سوره ها آيه حساب نشده ؟
2- آيه « و لاانتم عابدون ما اعبد » چرا در سوره كافرون دو مرتبه نازل شده است ؟
جز و حزب در مورد قرآن به چه معناي است ؟
چرا خداوند در قرآن، كتاب آسماني ما فرموده كه زير بار ستم نرويد، ولي وسايل رفاه انسان را فراهم كرده است؟
قرآن مي گويد: «نه خسيس باشيد و نه بخشش كنيد و نه آنقدر انقاق كنيد كه پشيمان شويد». اين سخن چه معنايي دارد؟
قرآن مجيد تفكر و تعقل را به قلب نسبت مي دهد، چنانكه چشم و گوش را وسيله ديدن و شنيدن معرفي مي كند حتي جايگاه قلب را در سينه معين نموده آنجا كه مي فرمايد:
... ولكن تعمي القلوب التي في الصدور ولي قلبهائي كه در سينه هاست نابينا مي شود و از طرفي «فيزيولوژيسته
آيا جلمه ما حمي به العقل حكمي به الشرع، آيه قرآن است؟!
چرا خداوند پاره يي از افعالي را كه در قرآن ذكر كرده به صورت مجهول و بدون ذكر فاعل آورده است مانند آيه: «افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت» يا آيه «اذا الشمس كورت»؟
آيا اين كه در قرآن مجيد آمده: «و لقد يشرنا القرآن الذكر...» منافات ندارد با اين كه داراي تاويل و باطن هم باشد؟
قرآن درباره غزوه ذات السلاسل چه ميفرمايد و مشروح آن چيست؟
عقيده اباضيه دربارة قرآن چيست؟
ديدگاه قرآن درباره پيمان و پيمان شكني چيست؟
اصطلاحات «مترفين» و «ملأ» كه در قرآن درباره ستمكاران بكار رفته به چه معناست و قرآن چگونه به آن پرداخته است؟
  1. 2608 از 4632