مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر كسي نذري بكند كه در صورت انجام ندادن فلان گناه هر روز پنج آية قرآن حفظ كند و سپس پشيمان شود، بايد چه كار كند؟

با توجه به مطرح شدن نسبت اخلاق، و اين كه عده اي آن را نسبي مي دانند، قرآن و احاديث در اين باره و براي حل دين مشكل چه گفته اند؟ اگر حكم نسبي وجود داشته باشد، شامل چه احكامي است؟

خداوند بزرگ چندين بار در قرآن، در سوره هاي نور و نساء، مؤمنان را نصيحت مي كند كه با كنيزان و بردگان خود خوش رفتاري كنند. آيا برده داري اشكال ندارد؟

بسيار علاقه مندم كه قرآن را در نماز ختم كنم. آيا مي توانم سورههاي بلند را در يك نماز بخوانم؟ ايا مي توانم اين آيات را چند آيه چند آيه بخوانم؟

آيا قرآن كه اعجاز عالي در فصاحت و بلاغت است، ظني الدلاله مي شود؟

آيا ظني بودن دلالت قرآن نقض خاتميت، نقض بلاغ للناس و هديً للناس نيست، زيرا قرآن خود را كتاب مبين و بلاغ براي مردم معرفي مي كند؟

آيا خدا بر خلاف توان خود، از روي ظلم قرآني را ظني الدلاله نازل كرده است تا مردم را گمراه كند؟

منظور از عروة الوثقي چيست؟

شنيده شده كه اگر كسي سورة مباركة حمد را در حال راه رفتن يا ايستاده بخواند، مبتلا به پادرد مي شود. آيا اين مطلب صحيح است و مدركي دارد؟

در خصوص اين كه قرآن كشتن يك نفر بي گناه را مانند كشتن همة انسان ها مي داند، توضيح دهيد. مگر همة انسان ها در يك نفر خلاصه مي شوند؟

قرآن انسان هايي را بالاتر از فرشته و شايستة سجود مي داند و در مورد بعضي از انسان ها مي گويد چهارپايان از ايشان برتري دارند. چه معيارهايي است كه اين مقدار تفاوت را به وجود آورده است؟

در آيه: لايمسه إلا المطهرون[23] منظور از مطهرون چيست؟ چرا منافقان هم به آيات كلام الله دسترسي دارند؟

  1. 2618 از 4632