مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

سنن و روايات در مورد سرمه كشيدن و يا استفاده از عبا و عمامه وارد شده است. آيا در عصر حاضر كه اين امور با عرف مخالفت دارد، باز از اينها استفاده شود؟

آيا مسلمان آمريكايي به جز اعياد اسلامي مي تواند در اعياد ساير مذاهب به ويژه عيد ژانويه و عيد پاك يا، مراسم تهيه درخت كاج، ارسال تبريك هديه و مانند آن... شركت كند؟
كداميك از نوجوانان در جنگ اُحد شركت كردند؟ و كداميك از نوجوانان علي رغم شوق قبول به حضور قبول نشدند؟
جواني كه مثلاً تا سن25 سالگي بوده است و در اثر سانحه يي پا و يا چشم خود را از دست مي دهد قبلاً حقي به او داده شده بود حق سالم زيستن او اكنون از اين راه حق محروم مانده است اين جريان را چطور مي شود توجيه كرد؟
قرآن با رباخواري چگونه مبارزه ميكند؟ چرا؟
آيا آية قرآن كه مي‎فرمايد: «زنهاي شما كشتگاه شمايند» زن را تا حد يك زمين مزروعي پايين نياورده است؟
آيات قرآن از نظر تبيين و ظيفه فردي و گروهي افراد در امر به معروف و نهي از منكر چگونه است؟
احاديث اسلامي از نظر تبيين وظيفه فردي و گروهي افراد در امر به معروف و نهي از منكر چگونه است؟
اهميت امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه كتاب و سنت چگونه است؟
آيا زن وابستة مرد است؟
آيا لجاجت و عدم اعتراف زنان به اشتباه خويش، بيشتر از مردان است؟
آيا از نظر اسلام هويت انساني زن و مرد يكسان مي‎باشد؟
  1. 262 از 4632