مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مراد از آيه 11 نور تهمت به عايشه است؟ رأس و منشأ اين بهتان آيا عبدالله ابي سلول بود؟

با توجّه به آية 44 مؤمنون، نسل كنوني از كدام قوم است زيرا اين اقوام مرتباً به هلاكت مي رسيدند؟

تفسير و شأن نزول دو آيةاوّل سورة فتح چيست؟

سوره هاي قرآن بر چه اساسي مرتب شده است؟

اولين بار چه كساني قرآن را نوشتند؟

علت اصلي تكرار بعضي آيات مثل فبايّ الاء ربّكما تكذّبان چيست؟

چگونه مي توان با قرآن مأنوس شد؟ روش هاي پيشنهادي براي حفظ آسان قرآن چيست؟

اگر مي شود تفسير جزء اوّل قرآن را برايم بفرستيد.

منظور از شنبه در آيه 65 بقره چيست؟

كدام آيه از قرآن است كه اگر كسي بخواهد همسري خوب و شايسته نصيبش شود، بايد آن را بخواند؟

منظور از حج اكبر در قرآن مجيد چه نوع حجي است؟

تفسير آية 11 بقره را بيان كنيد. منظور از اين كه اصلاح گريم چيست و اصلاح طلبان چه كساني هستند؟

  1. 2626 از 4632