مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيت الله طالقاني فرمود: استبداد در زير پردة دين، وحشتناك ترين استبدادهاست، لطفاً اين عبارت را كه از آن به مذهب عليه مذهب تعبير مي شود، با استدلالات قرآني و شواهد و قرائن تاريخي، توضيح بفرماييد.

بنده چند سالي است كه دچار فراموشكاري خفيف شده ام. چگونه مي توانم با استفاده از قرآن اين مشكل را حلّ نمايم؟

ما در زندگي بيشتر صحنه ها و اتفاقات را تكرار مي كنيم. آيا در قرآن كريم و احاديث مطلبي در اين خصوص ارايه شده است؟

آيا خواندن قرآن براي مردگان خوب است؟ چه كارهايي براي آنان مفيد است؟

با توجه به اين كه معماي مرگ و حيات براي انسان مجهول باقي مانده، پس هيچ كس هدف از خلقت و زندگي و مرگ را نمي داند. آن چه تعريف كرده و گفته اند و در قرآن به آن اشاره شده، آثار و خواص مرگ و زندگي است. در اين مورد توضيح دهيد.

در سورة اسرا آية 45 مي فرمايد: تمام موجودات جهان خدا را تسبيح مي گويند. نحوة تسبيح موجودات چگونه است؟

كسي كه يكي از سوره هاي قرآن را بخواند و فكرش به قرآن نباشد و ثواب اين سوره را به شخصي كه از دنيا رفته هديه كند، آيا هديه به آن شخص مي رسد؟

نظر شما دربارة حادثة يازده سپتامبر 2001 ميلادي چيست؟ آيا ارتباطي با سورة توبه و آيات آن دارد. كه از آن به عنوان كشف قرآني ياد كنيم؟

به نظر مي رسد زبن قرآن مردانه است. صيغه ها و علامات مذكر زياد در آن به كار رفته است و خطابات مردانه است. نيز توصيف نعمت هاي بهشتي مانند حورالعين براي مردان است. چرا چنين است؟

قرآن فعلي كامل است؟

افرادي كه به سفارش ديگران ختم قرآن براي اموات مي كنند و از اين بابت پول دريافت مي كنند، آيا اين عمل شرعاً صحيح است؟ ايا صرف قرائت قرآن و به اين صورت كه هر دو روز يك ختم قرآن بكنند اشكالي ندارد؟

هنگامي كه به سجدة واجب قرآن رسيديم چه وظيفه اي داريم؟

  1. 2629 از 4632