مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن سرگذشت بسياري از پيامبران و اقوام به طور خلاصه و مكرّر آورده شده ; چرا اين سرگذشت ها به طور كامل و منظم ذكر نشده است ؟

در سورهء فتح آيهء ده آمده است , كه طبق قواعد نحوي بايد باشد. علتش چيست ؟

ـ 6 قرآن مي فرمايد: اگر ديديد نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد, بيش از يك زن نگيريد و كنيزبگيريد. مگر كنيز انسان نيست كه عدالت در مورد او رعايت نشود؟! چرا مجازات جرم كنيزكان نصف آزادگان مي باشد؟

من و برادرم ماشيني خريديم پس از چند ايشان منكر شراكت شد و دادگاه او را قسم داد و به نفع اوحكم صادر شد من هم روي قرآن دست گذاشتم و برادر ديگري شهادت دروغ داد حال اگر برادرم بخواهد حق ما رابدهد از نظر شرعي اشكالي براي هر يك از ما وجود دارد يا خير؟

اگر فيلمبردار مرد بدون اطلاع در مسابقات قرآن خواهران حضور يابد و صداي آن ها را بشنود چه حكمي دارد؟

دوست دارم قرآن را با صداي نيكو قرائت كنم . چه كنم كه موفق باشم ؟

رديف سوره هايي را كه در قرآن آمده , چه كسي منظّم كرده است ؟

چه كنيم از قرآن بهتر بهره ببريم ؟ آيا هر كس مي تواند با استفاده از تفسير نمونه يا الميزان از قرآن بهره بگيرد؟

آيا احكام خاصي , براي كسي كه قرآن مجيد به طور غير عمد از دستش به زمين مي افتد, وجوددارد؟

چرا در قرآن نيامده است كه در كرات ديگر حيات هست يا نه ؟آيا نبود چنين مطلبي در قرآن نقطه ضعف آن به حساب نمي آيد؟

در چه صورتي نمازگزار نبايد سوره را بخواند؟

ـ در چه صورتي نمازگزار بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بخواند؟

ملاك مكي و مدني بودن سوره هاي قرآني چيست و چگونه مي توان سُور ملكي را از مدني شناخت ؟

  1. 2637 از 4632