مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به هدايت و ضلالت الهي كه در قرآن مجيد آمده است آزادي و اختيار انسا در ساخت هويت خود چگونه توجيه مي شود؟

فضيلت آية الكرسي و علت تسميه آن چيست ؟

منظور از روح در قل الروح من امر ربي در سوره اسراء چيست؟

زدن موهاي بلند يا ناخن بلند به قرآن چه حكمي دارد؟

آيا هنگام نماز انسان مي تواند حمد و سوره را از روي قرآن يا از روي نوشته بخواند؟

با كلمات مقدسه مانند نام خدا يا آيات قرآن چه كار كنيم كه بي احترامي نشود؟ با كتابهاي قرآن دوران مدرسه چه كار كنيم؟ وقتي آيهاي از قرآن در جايي افتاده است، تكليف ما چيست؟

چرا قرآن در جايي أنا ربّي گفته و در جايي نحن نزلنا الذّكر گفته مگر در نزول آيات، يار و همكاري داشته است؟

قرآن كريم چه كساني را از حيوان بدتر معرّفي كرده است؟

آيا قرآني كه به هيأت يا تكيهاي وقف شده ميشود به خانه آورد و استفاده كرد؟

چرا آيه الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض... با ساير آيات تناقض دارد؟ چون در همه آيات زن و مرد كنار هم قرار دارند و هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد.

سلام بر آل ياسين كه در سوره ص آمده منظور كدام خاندان است ؟

اصحاب مدين كه در قرآن به آن اشاره شده در كجا ساكن بوده اند؟

  1. 2639 از 4632