مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در سوره طور آيه 5قسم به خورد شد منظور چيست ؟

نام چند پيامبر در قرآن آمده ؟ چه مدرك و سند الهي وجود دارد كه 124هزار پيامبر را تاييدكند اگر كتابي در خصوص اسامي پيامبران وجود دارد معرفي نماييد؟

قرآن راچه كسي به اين ترتيب در آورده است (باتوجه , مكي و مدني بودن سوره ها) و اين ترتيب أساس چيست ؟

آن كدام دو سوره از قرآن است كه اگر بخواهيم در نماز بخوانيم بايد با هم خوانده شود؟

نام سوره هاي قرآن را چه كسي مشخص كرده است ؟

براي اين كه نمازمان واقعي باشد و خوفمان از خدا بيشتر شود و تفكر عميقي در قرآن داشته باشيم، چه بايد كرد؟

عمار فرزند ياسر در كدام جنگ شهيد شدند؟ ضمناً بگوييد در كدام جنگ هفتاد نفر از حافظان قرآن به شهادت رسيدند؟

دليل عدم تحريف قرآن چيست ؟

چرا قرآن يا دعاها و نماز را به فارسي نميخوانيم تا اين كه بفهميم به خدا چه ميگوييم؟

از چه طريقي ميتوان براي بچّه يا مكان و يا هر چيز ديگري نامي انتخاب كرد؟ شنيدهام بعضي قرآن را باز ميكنند و يك كلمه از آن در نظر گرفته و نام بچّه را انتخاب مينمايند، با اين كه در آن صفحه اصلاً نامي وجود ندارد. آيا اين مطلب صحيح است؟! توضيح دهيد.

خداوند بزرگ در قرآن فرمود: و نفخت فيه من روحي؛ و از روح خود در انسان دميدم(1). آيا خداوند روح است يا چيزي ديگر؟

آيا نزول دفعي قرآن در شب انجام گرفته و يا در روز؟

  1. 2640 از 4632