مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا ما را طوري تربيت كردهاند كه قرآن را بدون مطالعه و از براي احترام بالاي سر خود قرار مي دهيم و مي ترسيم به آن نزديك شويم، مبادا به آن بي احترامي شود؟ اگر مثل يك كتاب معمولي با آن رفتار مي شد، آيا بيشتر از آن استفاده نميشد؟

چگونه رفتار كنيم كه محبّت ما در قلب شخص مخاطب تأثير كند و متوجّه شود كه او را دوست داريم تا ما را دوست بدارد به طوري كه دوستي متقابل شود، در ضمن يك آيه از قرآن همراه دعايي بنويسيد تا مهر ما در قلب شخص مخاطب تأثير كند؟

منشأ دعا از كجا است و چرا برخي افراد با اين كه كتاب مقدس قرآن را قبول دارند، ولي دعا را قبول ندارند؟

چرا برخي افراد با اين كه خدا و قرآن را قبول دارند، ولي موقع نماز از مهر استفاده نميكنند و ما ايرانيها استفاده ميكنيم؟

نظر حضرت آيت الله خويي(ره) را درباره تعداد آيات ناسخ و منسوخ مرقوم فرماييد.

در آيه 34 سوره نساء، توصيه به زدن زنان شده است. توضيح دهيد.

آيه 95 سوره مباركه اسراء را توضيح دهيد.

در مورد آيه 60 سوره اسراء توضيح دهيد. رؤيا و شجره ملعونه در اين آيه چيست؟

آيا در قرآن كريم لغات و اصطلاحاتي كه ريشه فارسي داشته باشد، به كار رفته است؟ اگر هست، تعداد آنها چقدر است؟ در صورت وجود چنين لغاتي حداقل بيست واژه را بيان نماييد.

روش حفظ قرآن كريم چيست ؟

با توجه به روايات مختلف خواندن كدام سوره در نمازهاي واجب مفيدتر و پر ثواب تر است ؟ اگر درمورد دعاها و تعقيبات شبانه روزي اطلاعي داريد, بيان فرماييد.

چرا در سورهء الانشراح مي فرمايد:

  1. 2641 از 4632