مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در ذكر سجدة واحب قرآن مي توان ذكر سجدة نماز (سبحان ربي الأعليبحمده) را گفت؟ آيا يك سجده كافي است يا لازم است دو سجده انجام گيرد؟

قرآن را با صداي بلند تلاوت كنيم يا آهسته؟

در سورة مؤمنون آية إلاّ علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم در آن زمان ملك يمين با چه شرائطي براي مولا حلال مي شد و از چه زماني ملك يمين ممنوع شد؟

لطفاً دربارة آيات شماره 125 و 124 سورة بقره توضيحات بيشتري بفرماييد؟

تفسير سورة مباركة حمد چيست؟ آية آخر آن را بيشتر توضيح دهيد. چرا به ام الكتاب معروف شده است؟

در زمان عادت ماهيانه اگر بخواهد يك جزء قرآن يا يك سورة كامل بخوند، آيا مي تواند يكباره بخواند، يا چون خواندن بيشتر از هفت آيه كراهت دارد نمي تواند؟

در مورد شكست اصحاب فيل توضيح دهيد. آيا درست است كه سنگ هاي موجود در پنجه يا در منقار پرندگان سنگ نبود ، بلكه نوعي مواد منفجره (اورانيوم ) بود؟!

در كتاب قرآن دوم راهنمايي نوشته شده است: اصحاب كهف سيصد سال در غار ماندند، ولي آيات قرآن به 309 سال اشاره ميكند. در اين مورد توضيح دهيد.

كوچك ترين كلمة قرآن، كدام است؟

در سورة مجادله آية نوزدهم، در كلمة إستحوذ چرا قواعد اعلال عمل نكرده است تا به صورت إستحاذ در بيايد؟

در سورة علق آية پانزدهم، كلمة لنسفعاً چه نقشي از نظر نحوي دارد؟

چرا در قرآن خداوند ميفرمايد ما نعمتها را براي شما آفريديم؟ به چه علت كلمه ما به كار رفتهاست؟

  1. 2646 از 4632