مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي آيهء شريفه

چرا عده اي از صحابه نبي اكرم 6با آن همه عبادت , به انحراف كشيده شدند؟

ـ چرا قلب تغيير مي كند؟

ـ براي ثبات قلب چه كنيم ؟

ـ چرا قرآن عملكرد گروه حق را بر پايهء ظن مطرح مي كنند؟

آية الكرسي چه اهميت هايي دارد و چرا اين همه درباره آن صحبت ميشود؟

علاقهء زيادي به آشنايي با قرآن و علوم قرآني دارم . لطفاً مرا درزمينهء آشنايي با قرآن و علوم قرآني و كتبي كه در اين باره چاپ شده است , راهنمايي كنيد.

خداوند فرموده است : هيچ كدام از شما نمي توانيد حتي يك جمله مانند قرآن بياوريد, در حالي كه مي توان جمله زيبا و پر معنايي را ساخت ,منظور خدا از اين آيه چيست ؟

كتاب هايي را كه در زمينهء عبادت و تأثر قرآن بر بهداشت و آرامش روحي نوشته شده است , به بنده معرفي كنيد.

انسان از چه طريق همت خود را صرف قرآن كند؟ آيا همت خودرا صرف حفظ و تلاوت آيات كند يا همت خود را صرف خواندن تفاسير قرآن نمايد؟

ارزش حفظ قرآن در چه حد است ؟ آيا ممكن است حافظ كل قرآن به راه خطا برود؟

مگر بعضي آيات قرآن برخي ديگر از آيات را تفسير نمي كنند؟مگر قرآن كتاب جامع و مانع نيست ؟

شرايط ورود به جامعةالقرآن كه در قم تأسيس شده و به كودكان قرآن مي آموزند چيست ؟ آيادر شهرهاي ديگر نيز چنين مؤسسه اي وجود دارد لطفاً مرا راهنمايي كنيد؟

خداوند در قرآن در چه مواردي انسان را مورد نكوهش و سرزنش قرار داده و در چه مواردي او را ستايش و تمجيد كرده است ؟

تصوير كلّي انسان در قرآن چگونه است ؟ آيا انسان به فضايل نزديك تر است يا به رذايل ؟

  1. 2648 از 4632