مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كلمات قرآن را بايد با تجويد بخوانيم ؟

شخص بي وضو چقدر مي تواند آيات قرآن را بخواند و آيا بدون وضو مي توان دست به جلدقرآن گذاشت ؟

با اين كه خدا پروردگار همهء جهان است , چرا در قرآن يا آمده است ؟

اگر بخواهيم آيه اي از قرآن پيدا كنيم , چگونه مي توانيم اين كار را انجام دهيم ؟

آيه ءهاي پانزده و شانزده سورهء هود بيانگر چيست ؟

براي اين كه صدايمان براي قرائت قرآن و مدّاحي , خوب و نازك باشد, از چه غذاهايي پرهيزكرده و چه غذاهايي را مصرف كنيم ؟

منظور از جملهء در آيهء 220سورهء بقره با توجه به معاني آيات و كلمات بعدي چيست ؟

خداوند در آيهء 9سورهء احقاف مي فرمايد: با توجه به اين آيه , علم غيب و مسئلهء خبرهاي غيبي و پيش گويي هاي پيامبر چگونه توجيه مي شود؟

از آن جا كه در قرآن است و ما به آيات ناسخ عمل مي كنيم , آيا درست است بگوئيم آيات منسوخ كهنه شده و فايده اي ندارد؟

كارهاي طاقت فرساي داخل خانه و بچه داري انسان را خسته مي كند و ديگر فرصت براي راز و نياز و خواندن قرآن نمي ماند!

مدتي است كه نمي توانم قرآن را حفظ كنم و حوصله حفظ كردن ندارم و فقط به تمرين محفوظات خود مشغول هستم , چه بايد كرد كه رغبت و ميل من بيش تر بشود؟

آيت الله حسن زادهء آملي در يكي از شماره هاي مجلّهء بشارت در مصاحبه اي فرموده بودند كه حافظ قرآن و كسي كه با قرآن در ارتباط است , از آتش جهنم مصون است , لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

  1. 2650 از 4632