مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيات خطاب به زن ها فرموده: زينت هاي خود را مي توانيد براي محارم خود ظاهر سازيد. اوّلاً منظور از زينت هاي زن چيست؟ ثانياً تا چه حدّي انسان مي تواند در مقابل محارم زينت هاي خود را آشكار سازد؟

شخصي داراي صداي بلند است و هنگام صبح بر اثر راز و نياز با خدا يا تلاوت قرآن، همسايگان را بيدار مي كند. ايشان هيچ نيّتي ندارد كه آن ها را اذيت يا بيدار بكند. وظيفة او در اين حال چيست؟

چگونه مي توانم حافظ قرآن شوم؟

تناقض آشكار بين آيه 62 سوره بقره و 85 سوره آل عمران را بيان كنيد.

با توجه به تأكيد قرآن به عدالت چرا در كشور ما اين قدر بي عدالتي ، رشوه خواري و رابطه بازي وجود دارد؟

لطفاً دعايي را كه به هنگام ختم و پايان قرائت، قاريان مي خوانند (اللّهم نور قلوبنا بالقرآن...) بيان كنيد.

در قرآن آمده است كه خورشيد به دور زمين مي چرخد ولي در علم ثابت شده كه خورشيد يك جا ثابت است و زين مي چرخد. لطفاً فلسفة اين موضوع را توضيح دهيد.

كدام قسمت از آيات در مورد پوشش زن است؟

آيا كساني كه به حالت كما مي روند و دوباره به زندگي بر مي گردند، از اسرار عالم برزخ مطلع مي شوند، در حالي كه در قرآن بيان شده است كه هيچ كس در اين عالم از اسرار برزخ، آگاه نمي شود؟

در آية سوم سورة نساء مي فرمايد: اگر نمي ترسيد كه عدالت بين همسرانتان پايمال كنيد، چهار زن مي توانيد بگيريد. بعد آمده است كه هرگز نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد. آيا اين اختلاف در قرآن است؟

در كجا قرآن آمده براي نزديكي به خدا بايد از ديگران و ائمه كمك جست؟ آيا اين يك نوع شرك و كفر نيست؟(پ)

چه سوره ها و دعاهايي باعث رحمت بيشتر اموات مي شود؟

  1. 2654 از 4632