مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خواندن سوره ها و دعاها به آب نيسان به چه صورت مي باشد؟ آيا بايد نفس خواننده قرآن و دعا به آب برخورد كنيد. آيا كل سوره ها را بايد در يك وقت بخوانيم؟

چگونه مي توان اطمينان داشت كه تمامي حديث ها و آيات قرآني مورد تحريف واقع نشده است ؟ (پ)

اسامي پيامبراني كه در قرآن ذكر شده ، كمتر از 40 مي باشد، پس چرا تعداد پيامبران الهي را تا 124000 برشمرده اند؟

آيا قرآن كريم كه در دست ما است، بدون هيچ تحريف است؟(پ)

منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟

براي موفقيت در حفظ قرآن چه بايد كرد ؟
وظيفه فرد نسبت به سجده هاي واجب قرآن كه برايش واجب شده است و تعداد آنها را هم نمي داند چيست ؟
جديد ترين نظرات درباره معاني حروف مقطعه قرآن چيست ؟
قرآن در رابطه با نظريه تكامل چه مي گويد و آيا مسائل اين نظريه با قرآن سازگار است؟
علاقة زن و مرد به يك ديگر، با علاقة انسان نسبت به اشياي ديگر، چگونه مقايسه ميشود؟ قرآن در اين باره چه ميفرمايد؟

كدام سوره به جز بسم اللّه الرحمن الرحيم حرف دوم ندارد؟

در احاديث بسياري آمده است كه اگر چهل شبانه روز براي خدا نيت كنيم و اعمالمان را براي او قرار دهيم، چشمههاي علم و معرف و حكمت، از دل بر زبانمان جاري خواهد شد. لطفاً نكاتي دربارة شرايط و خصوصيات اين چهل شبانهروز بيان كنيد و بنويسيد كه قرآن، چه نقشي ميتواند در اين چهل شبانه روز داشته باشد؟

  1. 2655 از 4632