مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خلاصهترين، قابل فهمترين و بهترين تفاسير قرآن كريم كه در مقطع تحصيلي متوسطه قابل درك باشد، كدام است؟ لطفاً نام آن كتاب را با ذكر نويسنده آن برايم بنويسيد؟

قرآن كريم در آية 52 و 53 سورة مباركه حج ميفرمايد: شيطان در آيات الهي، دسيسه كرد; آنگاه خداوند آنچه القا كرده بود، محو و نابود ساخت. سؤال اين است كه آيا شيطان ميتواند در وحي نيز دخالت كند، تا خداوند جلوي آن را بگيرد؟ نيز آيه شريفه ياد شده، چگونه مسئلة صحت انبيا در گرفتن وحي توجيهپذير است؟ آيا خداوند نميتوانست، جلوي القائات شيطان را بگيرد يا اساساً كاري كند كه او دخالتي در وحي و كلام الهي ننمايد كه خداوند پس از آن، دخالت او را خنثي سازد؟

الف ـ آيا ميان آية 42 سورة مباركه حجر كه ميفرمايد: تو ]= شيطان[، بر بندگانم تسلط نخواهي يافت... از يك سو و آيه 85 از سورة مباركه ص كه در آن آمده است: ]به حق سوگند[ كه جهنم را از تو و هر يك از آنان كه از تو پيروي كنند، پر خواهم كرد. تعارضي وجود ندارد؟

ب ـ ماهيت شيطان چيست؟ آيا از ملائكه است يا از جنيان و چگونه معلم ملائكه بوده است؟

ج ـ آيا ابليس، همان شيطان است؟

د ـ چرا در قرآن كريم، گاهي لفظ شيطان و زماني واژة شياطين آمده است؟

'û ـ معناي لغوي شيطان چيست؟

با توجه به آية: يَـََّأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ...وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس(مائده، 67)، ممكن است از ذيل آية فوق اينگونه استفاده شود كه شايد پيامبراكرماز چيزي ميترسيدند، كه خداوند به او خبر ميدهد، او را حفظ ميكند، لطفاً دربارة آية فوق توضيح دهيد؟

منظور از تحريف معنوي قرآن چيست؟

اينجانب (سيد احمد حجازي)، مسئول برگزاري مسابقات قرآن در شركت آب و فاضلاب استان لرستان هستم; چه امكاناتي ميتوانيد در اختيار اين شركت قرار دهيد؟

در نظر داريم طرح تلاوت، مفاهيم، انس و عمل به قرآن را در مدارس اجرا نماييم و اين امر مستلزم حمايت همه جانبه مديران، معلمان و والدين دانشآموزان است; به اين نتيجه رسيديم كه اگر با اقامة دليل و برهان بتوانيم اثبات كنيم كه قرآن در شكوفايي، پرورش و رشد استعداد و در نهايت، پيشرفت امور درسي دانشآموزان تأثير بسيار زيادي دارد، و طي مقالهاي جامع و مدون، با عنوان نقش يا رسالت يا اثربخش و يا رهاورد قرآن در شكوفايي، پرورش و رشد استعداد در اختيار افراد نامبرده قرار دهيم، ما را در اين امر قرآني مساعدت خواهند كرد; لذا شايسته است ما را در تهيه و تدوين مقالة ذكر شده ياري فرماييد.

چرا سورة بقره را سيد قرآن و آيةالكرسي را سيد سيد قرآن ناميدهاند؟

لطفاً تفسير آية 282 سورة بقره را بيان فرماييد؟

كلمة يقين، در آيات: حجر، 99; مدثر، 46 ـ 47، به چه معنا است و تفسير آن چيست؟

براي كسي كه ميخواهد گلچيني از مطالب تفسير قرآن را در ذهن خود داشته باشد، كدام تفسير مناسب است؟ بهترين روش براي يادگيري تفسير كدام است؟

كوتاهترين و سريعترين راه جلب روزي (غير از كار)، از ديدگاه قرآن چيست؟

  1. 2656 از 4632