مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام قومهايي كه در قرآن كريم، از آنها ياد شده و پيامبر آن و سرانجامشان توضيح دهيد؟

اگر آيات قرآن كريم و اسم ائمه:، را در سطل آشغال بيندازيم، ولي آن را داخل آب نهر بريزيم چه حكمي دارد؟

در مورد آية 5 سورة دهر و شأن نزول آن توضيح دهيد؟

بخشندگي قرآن، چه كساني را شامل ميشود؟

ويژگي افراد خردمند از نظر قرآن چيست؟

لطفاً ده آيه در مورد اخلاص بنويسيد؟

چرا در قرآن كريم گاهي دو مطلب بر عكس هم گفته ميشود؟ مثلاً در يك جا ميفرمايد: وقتي بندة خودرا دوست داريم و ميخواهيم او را آزمايش كنيم، جان، مال، اولاد و درختان ميوه را از او ميگيريم. و در جاي ديگر درست برعكس ميفرمايد: وقتي بنده از ياد ما غافل شد ما زندگي را بر او سخت ميگيريم.

نام كدام سوره است كه يك و نيم جزء قرآن را فرا گرفته است؟

كدام سوره به نام يك زن است؟

معناي سوره مريم را به طور خلاصه بگوييد.

چرا با وجود تبليغات بيش از اندازه درباره نماز و... هر روز از تعداد نمازگزاران كاسته ميشود؟ آيا در قرآن در اينباره دستور و راهكاري وجود دارد؟

آيا در قرآن آيهاي يافت ميشود كه انسان شب بخواند، محتلم نشود و اگر چنانچه آيهاي خاص و يا مضمون آيهاي يافت نشد، دعايي در اين باره بنويسيد.

  1. 2663 از 4632