مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اين كه خداوند در قرآن ولايت را تنها به خود اختصاص داده است، پس ولايت فقيه در جامعه چه حكم و جايگاهي دارد؟ آيا با گفته خداوند مغايرت ندارد؟

لطفاً متن عربي و منبع اين روايت را ارسال داريد: با اولين نگاه به كعبه، سه دعا مستجاب ميشود....

زبان عربي را به جز در دانشگاه چگونه بايد فرا گرفت ؟

حوزه علميه نجف توسط چه كسي و در چه تاريخي ساخته شد؟

دانشآموز مقطع پيش دانشگاهي هستم. مشكلي كه امسال براي من پيش آمده آن است كه با وجود اين كه شاگرد اوّل كلاس هستم، در فعّاليتهاي داخل كلاس شركت كمي دارم. جرأت جواب دادن ندارم و در برقراري ارتباط با ديگران ناتوان هستم و تاحدي خجالت ميكشم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

آيا روايتي و يا حديثي در مورد وجود موجوداتي به غير از ما در عالم (موجودات فرازميني و فضايي) داريم؟

درباره اهداف آمريكا از حمله به عراق و افغانستان توضيح دهيد.

اين همه تشريفات كه براي ورود بعضي از مسئولان جمهوري اسلامي صورت ميگيرد، منع شرعي ندارد؟

با توجه به فتواي امام خميني(ره) براي مشروعيت بازي شطرنج بدون برد و باخت و با توجه به احاديثي كه در كتاب گناهان كبيره شهيد دستغيب دراين باره آمده، چگونه فتواي ايشان توجيه ميشود؟ آيا بازي پاسور هم بدون برد و باخت اشكال دارد؟

اين حديث كه هركس سه شب در قم بخوابد، بهشت بر او واجب ميشود چقدر درست است و از كيست؟

درباره وصيت نامه امام خميني(ره) توضيح دهيد.

آيا اختراعات و اكتشافات بشر مانند اختراع تلفن، نوعي الهام يا وحي بوده است؟

  1. 267 از 4632