مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خداوند متعال در قرآن كريم، در مورد فقر چه ميفرمايد و در اين باره چه وظيفهاي را برعهده مسئولان نهاده است؟

قرآن كريم در مورد شايعه چه آياتي را بيان ميكند؟

لطفاً درباره عبارت صدق اللّه العلي العظيم توضيح داده و بفرماييد:

آيا اين عبارت در قرآن وجود دارد يا خير؟ ديگر آن كه آيا اين فراز را ميتوان بعد از نمازهاي واجب و دعاها، خواند؟

الف ـ مخاطب در آية تِلْكَ ءَايَـَتُ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْحَق كدام يك از پيامبران است؟ ب ـ در آيات قرآن كريم آمده است برخي از پيامبران برتري بر ديگران دارند، لطفاً نام آنان را بيان كنيد؟

لطفاً بفرماييد آيه 243 سوره بقره: أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـَرِهِم... به چه پيامبري اشاره دارد؟ اين گروه چه كساني بودند؟ اين حادثه در چه سالي اتفاق افتاد؟

كدام يك از سورههاي قرآن به نام فلز است؟

كدام سوره است كه سفارش شده زنان آن را بيشتر بخوانند؟

از دعاهايي كه در سوره بقره وجود دارد چند مورد آن را توضيح دهيد؟

از نظر قرآن، بهترين تمدن، چه تمدني است؟

ايمان به هدف، بهترين انگيزه انجام وظايف است; قرآن در اينباره چه ميفرمايد؟

از ديدگاه قرآن كريم چه چيزهايي باعث ميشود انسان به بهشت يا جهنم برود؟

كدام سوره از قرآن هم نام با بعضي از فروع دين ميباشد؟

  1. 2670 از 4632